Vzorec najemne pogodbe za stanovanje

Vzorec najemne pogodbe za stanovanje
Šifra izdelka: Vzorec22
Razpoložljivost: Na zalogi
Cena: 10.00€
Brez DDV: 8.20€

Možnosti


Možnost izdelave končnega vzorca:Količina:     - ALI -   Na seznam želja
Primerjajte

Z najemno pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno najemnino. Predmet te specifične pogodbe je tržno najemno stanovanje. ​

Za najemno pogodbo, katere predmet je tržno najemno stanovanje, se poleg določb Obligacijskega zakonika uporabi še posebna ureditev, določena s Stanovanjskim zakonom. Določbe slednjega imajo prednost pred določbami Obligacijskega zakonika, saj gre za specialnejši zakon. Določbe OZ urejajo vprašanja, ki jih Stanovanjski zakon ne ureja.

Najemna pogodba glede tržnega najemnega stanovanja mora vsebovati najmanj:

opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja; identifikacijsko oznako iz katastra stavb; ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje; odpovedne razloge, ki jih določa 103. člen Stanovanjskega zakona; vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj; določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe; višino najemnine ter način in roke plačevanja; način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški); določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja; čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas; način predaje stanovanja.

Najemna pogodba je odplačna – najemnik v zameno za rabo predmeta najemne pogodbe plačuje najemnino.

Pogodba more biti sklenjena v pisni obliki.

Notarski zapis in notarska overitev pogodbe načeloma nista potrebni. Notarski zapis je pomemben iz vidika izvršljivosti.​​​ Več o izvršljivosti oz. notarskem zapisu si lahko preberete na: http://www.notar-z.si/storitve/izvrsljive-listine/izvrsljive-listine 

Powered by OpenCart © PravniPortal.si